Skip to content

Tại sao bạn nên sử dụng phần mềm marketing tự động Marketing Automation Bot (MAB)

Tại sao bạn nên sử dụng phần mềm marketing tự động MAB? Giá trị mà phần mềm MAB đem lại cho các doanh nghiệp gồm có ý nghĩa tiếp thị (MKT),giá trị doanh số bán hàng (sales) và hiệu quả đầu tư (ROI) cao. Nào hãy cùng DigiCart đi vào phân tích chi tiết!

Ý nghĩa marketing

Tăng lượng truy cập tự nhiên (trafic) đến trang web công ty

Giá trị về kinh doanh bán hàng

hhh

Tỷ suất hoàn trái (ROI) cao

Bảng tính tỷ suất lợi nhuận / tổng vốn đầu tư dưới đây sẽ giúp bạn hình dung được hiệu quả đầu tư khi sử dụng phần mềm marketing tự động MAB:

ChiThu
 • FF Collector: 1 năm 1.500k/365 ngày = 4.200đ/ngày (1)
 • Phần mềm MAB: 1 năm 1.500k/365 ngày = 4.200đ/ngày (2)
 • Thuê VPS: 1 tháng 500k/30 ngày = 17k/ngày (3)

 • ---
  Tổng chi phí ngày (1+2+3): 25.400đ/ngày

25k chỉ bằng chi phí cho 1 CPC (Cost per Click) khi bạn chạy quảng cáo SP trên Google Ads!

 • 1 VPS gửi được 8 tin nhắn/ngày. 10 VPS gửi được 80 tin nhắn/ngày
 • Một tháng gửi được tổng cộng 2.080 tin nhắn (80 TN x 26 ngày)
 • Tỷ lệ phản hồi là 1/10 thì mỗi tháng có 208 cơ hội bán hàng
 • Tỷ lệ chốt đơn là 20% thì hàng tháng bán được 42 đơn hàng
 • Mỗi đơn hàng lời trung bình 250k thì lợi nhuận gộp là 10.500k/tháng (42 đơn x 250k)
  ---
  Lợi nhuận gộp tính theo ngày: 350k/ngày (10.500k/30 ngày)

Chú thích:

 • Chi phí nhân sự bán hàng gần như không có vì CP này đã nằm trong quỹ lương hiện tại của công ty bạn. MAB giúp công ty bạn tối ưu thời gian rảnh rỗi nơi nhân sự bán hàng.
 • Kịch bản kinh doanh chúng tôi nêu ra ở CỘT THU là khắt khe nhất. Thực tế bán hàng có thể thuận lợi nhiều hơn thế.

Kết quả kinh doanh (ngày)

 • Lợi nhuận ròng: 350.000đ - 25.400đ = 324.600đ/ngày
 • Tỷ suất lợi nhuận: 137%

Trải nghiệm MAB ngay

 • [28/03/2022 10:55:16] Shopply HN vs SG: Chi phí VPS: 500k/tháng / 30 ngày = 17k/ngày. Khấu hao nick chết vị chi là 20k/ngày
  Chi phí quét Fb ID: 1.500k/365 ngày = 4.200đ/ngày
  Chi phí tool sales atomation: 1.500k/365 ngày = 4.200đ/ngày
  ---
  Tổng chi phí 28.400đ/ngày
  [28/03/2022 10:55:52] Shopply HN vs SG: Bằng 1 CPC nếu quảng cáo qua Google Ads
  [28/03/2022 10:55:58] Hồng Nhật  One Mart Việt: 500k là 10 vps hả anh
  [28/03/2022 10:56:05] Shopply HN vs SG: đúng rồi
  [28/03/2022 10:59:47] Hồng Nhật  One Mart Việt: Ng nào mà đang duy trì đội sale 5 7 nhân viên là sẽ thấy cái lợi ngay
  [28/03/2022 11:00:19] Hồng Nhật  One Mart Việt: Có 1 rủi ro nữa là chưa đo được chính xác tính hiệu quả khi spam bằng cách này.
  [28/03/2022 11:00:36] Hồng Nhật  One Mart Việt: Ví dụ chào 100 page
  [28/03/2022 11:00:47] Hồng Nhật  One Mart Việt: Thì bình quân mấy page trả lời
  [28/03/2022 11:01:02] Hồng Nhật  One Mart Việt: Trong mấy page trả lời, tiềm năng chốt được mấy page
  [28/03/2022 11:01:28] Hồng Nhật  One Mart Việt: Cái này phải chạy 1 thời gian mới đo được, và cũng tùy mảng chứ ko giống nhau
  [28/03/2022 11:01:44] Hồng Nhật  One Mart Việt: Ví dụ phần mềm, có khi 1000 page may ra được 1
  [28/03/2022 11:01:52] Shopply HN vs SG: 1 ngày gửi 8 q/c, 1 tháng 208 tin nhắn
  Tỷ lệ tin nhắn được phản hồi 1/10 thì 1 tháng có 28 cơ hội bán hàng
  Tỷ lệ chốt là 20% thì 1 tháng bán được 5.6 KH
  Mỗi đơn hàng lãi 250k x 5.6 thì lãi gộp cho cty là 1.400k/tháng
  Lợi nhuận gộp/ngày  = 1.400k/30 ngày = 46k/ngày
  [28/03/2022 11:02:01] Hồng Nhật  One Mart Việt: Nguyên liệu cho các quán thì có khi 100 page ra 10
  [28/03/2022 11:02:50] Shopply HN vs SG: 46k/ngày lợi nhuận - 28.400đ chi phí ngày = lãi 17.500đ/ngày
  [28/03/2022 11:03:08] Hồng Nhật  One Mart Việt: Đó là tính suôi, còn khi đã tìm ra khách rồi, mà hàng bỏ sỉ, thì hết ng ta lại lấy, thì lợi nhuận ko phải 1 lần.
  [28/03/2022 11:03:30] Hồng Nhật  One Mart Việt: Ví dụ quảng cáo bán giấy in bill
  [28/03/2022 11:03:33] Shopply HN vs SG: Tỷ suất lợi nhuận/tổng vốn đầu tư ntn thì KHÔNG HIỆU QUẢ
  [28/03/2022 11:03:44] Hồng Nhật  One Mart Việt: Giá tốt, ng ta lấy, hết ng ta lại gọi lấy tiếp
  [28/03/2022 11:04:24] Hồng Nhật  One Mart Việt: Cho nên tool này chỉ phù hợp ng bỏ sỉ, hoặc bán hàng lợi nhuận cao
  [28/03/2022 11:04:40] Hồng Nhật  One Mart Việt: Hoặc bán hàng có nhu cầu thường xuyên
  [28/03/2022 11:04:50] Hồng Nhật  One Mart Việt: Ví dụ 1 quán cafe nhập cafe về bán
  [28/03/2022 11:04:55] Hồng Nhật  One Mart Việt: Hết lại nhập tiếp
  [28/03/2022 11:05:14] Hồng Nhật  One Mart Việt: Thì giá trị tìm được 1 khách hàng là cao với chi phí rất thấp
  [28/03/2022 11:05:42] Shopply HN vs SG: NHƯ VẬY GIÁ TRỊ CỦA CÔNG CỤ NÀY NÓ KHÔNG NẰM Ở DOANH THU BÁN HÀNG
  mÀ NẰM Ở Ý NGHĨA MKT NHIỀU HƠN
  Ý NGHĨA MKT = MỞ RỘNG SỐ LƯỢNG KH, PHẠM VI BÁN HÀNG VÀ KH QUAY LẠI (NẾU CTY TẠO ĐƯỢC GIÁ TRỊ TRONG MẮT KH)
  [28/03/2022 11:06:12] Hồng Nhật  One Mart Việt: [Sticker]
  [28/03/2022 11:06:41] Hồng Nhật  One Mart Việt: Tìm ra được khách có nhu cầu mới khó
  [28/03/2022 11:06:54] Hồng Nhật  One Mart Việt: Còn khai thác phía sau đó là vai trò đội sale
  [28/03/2022 11:07:16] Hồng Nhật  One Mart Việt: Công cụ này chỉ thay vì sms, telesale... thì nó tự động hóa
  [28/03/2022 11:07:29] Hồng Nhật  One Mart Việt: Và nội dung được nhiều, trả lời tức thì
  [28/03/2022 11:07:56] Hồng Nhật  One Mart Việt: Spam sms, hay voice call auto thì ko thể tương tác 2 chiều
  [28/03/2022 11:09:23] Shopply HN vs SG: https://digicart.vn/mab-phan-mem-marketing-tu-dong-marketing-automation-bot
  [28/03/2022 11:09:49] Shopply HN vs SG: Chính vì vậy a đã đổi tên PM này thành phần mềm mkt tự động
  [28/03/2022 11:17:38] Shopply HN vs SG: Xét tiếp ý nghĩa MKT: tạo dựng, quảng bá thương hiệu bằng cách spam ntn thì có vẻ chu chỉ các shop nhỏ, cơ sở kd nhỏ (thương hiệu cỏ) mới dùng
  [28/03/2022 11:18:58] Shopply HN vs SG: Mà các đơn vị KD nhỏ họ lại tư duy theo kiểu xôi thịt hơn
  [28/03/2022 11:19:31] Hồng Nhật  One Mart Việt: Thực ra tùy cách áp dụng
  [28/03/2022 11:19:44] Shopply HN vs SG: Như vậy cộng thêm các yếu tố rủi ro em kể ở trên thì cơ hội cho cái tool này không sáng lắm
  [28/03/2022 11:19:52] Hồng Nhật  One Mart Việt: Lớn cũng áp dụng được, nhưng phải khéo
  [28/03/2022 11:20:00] Shopply HN vs SG: HY VỌNG A DỰ BÁO SAI
  [28/03/2022 11:20:18] Hồng Nhật  One Mart Việt: Phải chạy thử đã anh
  [28/03/2022 11:20:30] Hồng Nhật  One Mart Việt: Nó mà ra khách oke thì .... lại quá sáng kakaka
  [28/03/2022 11:20:39] Shopply HN vs SG: ĐÚNG RỒI. CỨ PHẢI THỬ.
  [28/03/2022 11:21:14] Shopply HN vs SG: A NÓI VẬY NHƯNG KHÔNG VÌ THẾ MÀ A KHÔNG TÌM CÁCH PHÁT TRIỂN CƠ HỘI CHO NÓ
  [28/03/2022 11:21:36] Hồng Nhật  One Mart Việt: 28k 1 tháng cho hệ thống 10 nick
  [28/03/2022 11:21:39] Shopply HN vs SG: MÌNH PHẢI NHÌN THẲNG VÀO VẤN ĐỀ EM AH
  [28/03/2022 11:21:43] Hồng Nhật  One Mart Việt: Nhầm
  [28/03/2022 11:21:48] Hồng Nhật  One Mart Việt: 28k cho 1ngayf
  [28/03/2022 11:21:59] Hồng Nhật  One Mart Việt: Đi được 100 tin đến 100 page
  [28/03/2022 11:22:17] Hồng Nhật  One Mart Việt: Vị chi 280vnđ cho 1 quảng cáo gửi đi
  [28/03/2022 11:22:28] Hồng Nhật  One Mart Việt: Rẻ hơn cả sms
  [28/03/2022 11:22:49] Hồng Nhật  One Mart Việt: Chỉ như vậy thôi là đủ khẳng định nó lời rồi
  [28/03/2022 11:23:04] Hồng Nhật  One Mart Việt: Sms chỉ gửi được 160 ký tự
  [28/03/2022 11:23:12] Hồng Nhật  One Mart Việt: Còn cái này ko giới hạn
  [28/03/2022 11:23:21] Hồng Nhật  One Mart Việt: Mà còn được 2 chiều
  [28/03/2022 11:23:33] Hồng Nhật  One Mart Việt: So với chi phí sms, nó quá lợi hại
  [28/03/2022 11:24:00] Hồng Nhật  One Mart Việt: Thay vì bỏ 10 triệu gửi khoảng 20.000 tin nhắn
  [28/03/2022 11:24:22] Hồng Nhật  One Mart Việt: Thì với số tiền đó triển khai tool này lợi tiền hơn.
  [28/03/2022 11:24:40] Hồng Nhật  One Mart Việt: Hiệu quả chắc chắn cao hơn sms
  [28/03/2022 11:24:44] Hồng Nhật  One Mart Việt: Vì nó 2 chiều
  [28/03/2022 11:25:05] Hồng Nhật  One Mart Việt: Thế nên tool này cảm nhận của em là lợi thế nhiều
  [28/03/2022 11:25:49] Hồng Nhật  One Mart Việt: So với sms, telesale, các qc khác tương tự.
  [28/03/2022 11:26:54] Shopply HN vs SG: Khi nào ae mình dùng thử. Nếu có hiệu quả thì tinh thân bán hàng cao ngút trời ngay :D
  [28/03/2022 11:27:40] Hồng Nhật  One Mart Việt: So sánh như vậy là ng mua thấy lợi ngay thôi anh.
  [28/03/2022 11:27:58] Hồng Nhật  One Mart Việt: Chưa kể sms đang bị chặn, ko thể spam như ngày xưa
  [28/03/2022 11:29:13] Hồng Nhật  One Mart Việt: 1 ngày chạy 300 page, hehe
  [28/03/2022 11:29:59] Hồng Nhật  One Mart Việt: Tool có tính năng chạy 2 3 nick trên 1 vps, nhưng tạm thời ko mở tính năng này. Để 1 nick 1 vps thôi để nick sống tốt.
5/5 (3 bầu chọn)